nieuws

Let op ... We beginnen het seizoen op woensdag 3 januari om 21.15 uur!
Zwemmen op zondag wordt beëindigd! Zondag 4 februari laatste keer!

Kijk ook eens op de NFN website voor evenementen en ledenvoordeel.

Gebruiksvoorwaarden Naqua Website

Voordat u onze website gebruikt...
Neemt u s.v.p. deze contractvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gaat gebruiken.

Aan het bekijken en het gebruik van de Naqua.nl website zijn voorwaarden verbonden. Zowel direct gebruik door personen als het electronisch benaderen van informatie op deze site op welke manier dan ook is gebonden aan deze voorwaarden. Bij elke vorm van gebruik schrijft men zich in op deze site. Iedere persoon die zich inschrijft voor het gebruik van onderdelen op de website van Naqua, zal als een gebruiker beschouwd worden en met inschrijving verklaart deze persoon zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden:
 

1. De gebruikersnaam en het paswoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen niet meegedeeld worden aan derden.

2. Eigendomsrecht Naqua.nl en de beelden.
Deze website is eigendom van Naqua. Het op de site getoonde beeldmateriaal is eigendom van Naqua of door Naqua in eigendom verworven, dan wel aan haar in licentie verstrekt door derden. Naqua en het daarop getoonde beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd in alle landen die zijn aangesloten bij de Berner Conventie of de Universele Auteursrecht Conventie. De bescherming geldt dientengevolge voor nagenoeg alle landen. Zonder uitdrukkelijke, vooraf gegeven, schriftelijke toestemming van Naqua is het verboden, (delen van) de website of beeldmateriaal uit onze database te dupliceren, te verplaatsen of te bewaren voor welk doel dan ook.

3. De gegevens op de webpagina’s, in hun geheel of gedeeltelijk, op zich of in eender welke vorm, zijn enkel bestemd voor het gebruik van de website met als doel informatie te verkrijgen. Tenzij uitdrukkelijk voorzien in een geschreven overeenkomst met het Naqua, is het uitdrukkelijk verboden om deze gegevens, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk,

  • mee te delen of over te brengen aan een derde
  • te reproduceren of te publiceren
  • ter beschikking te stellen aan het publiek via media zoals televisie, internet of teletekst

4. Het is tevens in geen geval toegelaten om op basis van deze gegevens diensten met toegevoegde waarde te verstrekken.

5. De gebruiker erkent dat de rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden informatie uitsluitend toekomen aan Naqua en dat het gebruiksrecht geen aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

6. Naqua kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en rechtstreekse of indirecte gevolgen die uit het gebruik van de aangeboden informatie zou kunnen voortvloeien. Naqua is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of slechts ten dele uitkomen van verstrekte verwachtingen.

7. Het staat Naqua vrij op elk ogenblik bovenstaande voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

 

Keurmerk

 

Naqua op Facebook

bezoek ook onze facebook pagina!