2021/08/21

Zwemmen weer gestart!

Woensdag 1 september 2021 gaan we weer beginnen met zwemmen, het zwembad zelf heeft geen regels meer en de rest is aan ons gezonde verstand.

Bij de balie niet knuffelen maar vertellen hoe we elkaar gemist hebben en afstand houden. Mochten er teveel mensen zijn voor onze kleedkamer dan ook de individuele hokjes gebruiken.

Verder is na deze lange tijd de huur van het zwembad met 6,6% gestegen waardoor we het zwemgeld hebben moeten aanpassen:
leden/begunstigers €3,50
NFNleden/gasten  €5,00
jeugd t/m 18 jaar €2,50

2020/08/29

Covid-19 – Een woord de voorzitter

Beste zwemmers,

Wat een abrupt einde van ons zwemseizoen. Zo zeg je “tot volgende week” en zo is het afgelopen. Dat wij voorlopig niet meer kunnen zwemmen is vervelend, maar dat staat niet in verhouding tot de crisis die zich in ons land voltrekt. Het uiteindelijke doel van deze overheidsmaatregel is dat wij elkaar niet besmetten.

Wij hopen van harte dat wij allen deze moeilijke tijd gezond en goed doorstaan. En door deze coronacrisis wij des te meer geleerd hebben de vrijheden te waarderen die wij nu tijdelijk moeten missen.

En tot slot. Heeft iemand iets te delen, laat het even via het bestuur of de Naqua groepsapp weten. Wij zijn en blijven per slot een hechte vereniging, ook als het moeilijk is .

In september hopen we jullie in even grote getale terug te zien!!! Ervan uitgaand dat dan alles weer normaal is .

 

Bericht van het bestuur aangaande het zwemseizoen 2019 / 2020

In verband met de covid-19 pandemie heeft het bestuur, conform de afgekondigde maatregelen van de overheid, besloten om het seizoen 2019-2020 als beëindigd te beschouwen.

Hiermee komt dus ook de ALV te vervallen die gepland stond op 22 april a.s.

Wij hopen dat in de zomer de crisis achter de rug is en dat wij in september het nieuw seizoen kunnen gaan beginnen: op 2 september de eerste zwemavond en op 9 september, voorafgaande aan het zwemmen, de ALV.